LeetCode | 2367.算术三元组的数目

给你一个下标从 0 开始、严格递增 的整数数组 nums 和一个正整数 diff 。如果满足下述全部条件,则三元组 (i, j, k) 就是一个 算术三元组 :

i < j < k ,
nums[j] - nums[i] == diff 且
nums[k] - nums[j] == diff
返回不同 算术三元组 的数目。

示例 1:

输入:nums = [0,1,4,6,7,10], diff = 3
输出:2
解释:
(1, 2, 4) 是算术三元组:7 - 4 == 3 且 4 - 1 == 3 。
(2, 4, 5) 是算术三元组:10 - 7 == 3 且 7 - 4 == 3 。
示例 2:

输入:nums = [4,5,6,7,8,9], diff = 2
输出:2
解释:
(0, 2, 4) 是算术三元组:8 - 6 == 2 且 6 - 4 == 2 。
(1, 3, 5) 是算术三元组:9 - 7 == 2 且 7 - 5 == 2 。

提示:

 • 3 <= nums.length <= 200
 • 0 <= nums[i] <= 200
 • 1 <= diff <= 50
 • nums 严格 递增

思路:
一道简单题,但是提交了好几次才通过,感觉还是有些逻辑在里面的,写个题解记录一下。

由于数组是严格递增的,不会出现相同的数字;所以对于每一个数字 i, 最多只可能有一种: nums[j] - nums[i] = nums[k] - nums[j] = diff 的情况
从 0 开始遍历,对于每一个 i
 判断是否存在 nums[j] - nums[i] = diff
  如果存在,找是否存在 nums[k] - nums[j] = diff
  如果不存在,遍历下一个 i

int arithmeticTriplets(vector<int>& nums, int diff) {
  int res = 0;
  for (int cur = 0; cur < nums.size() - 2; cur++) { // 从 0 开始遍历
    int j = cur + 1, i = cur;
    while (j < nums.size()) {
      int tmp = nums[j] - nums[i];
      if (tmp == diff) {
        if (i != cur) { // 判断是 nums[i] - nums[j] 还是 nums[k] - nums[j]
          ++res;
          break;
        }
        i = j;
        ++j;
      } else if (tmp < diff) {
        ++j;
      } else {
        break; // tmp > diff, 不存在 nums[j] - nums[i] - diff,退出当前下标的遍历
      }
    }
  }
  return res;
}
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇